Nîsôhkamâkêwak

Itahto ôki nîsôhkamâkêwak pêtâwak kîkway ê-kistêyihtcikâtêk isi ôma website, kîspin pîko kiskêyihtamohiwêwin, kiskinawâcihcikâtêwina, mâwacihcikêwin osîhtcikâtêwin, wâpahcikâtêwin nihtâwihcikêwin nakacihtâwin, âpacihtawin liskêyihtamowin êkwa otôsihcikêwin, osîhtcikâtêwin …ahpô kotak kîkway. Âsônê, itahto p pêtâwak êcikâtêw îyêhitowin, mîna kîhkâtêyihcikêwin ohci nîsôhkamâkêwin isi akâwatamowin ohci otahkosiwak. Nipakosêyimonân êkwânima ê-sâpô wâsistêk mêkwâc kî-natonikêwin ôma website.

Tasihkêwina Wîcihiwêwak

Ka-pêyakwakimihk Wîcihiwêwak

Birgit Bauer

Kathy Borthwick

Vanessa Cervi

Emilie Decker

Randy Filinski

Stephan Hüsler

Alies Maybee

Conrad Pow

Angela Power

Eric Sutherland