Âcimostâkêwin Pimohcêskanas

Ka-miskakâtêk Nanâtawihiwêwin

Ka-miskakâtêk Nanâtawihiwêwin

Ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas kiskinohwahikêw âcimowin tastaw iskwêw nistam âhkosowin asici manicôstohtosaspinêwin êkwa onahîkâsowak

Wâpahta Âcimostâkêwin Pimohcêskanasa
Onahîkâsowak Yahkitisahikêwin

Onahîkâsowak Yahkitisahikêwin

Ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas kiskinohwahikêw âcimowin tastaw iskwêw êkwa ô-maskihkîwiyiniwa ita isi cikâstêpayicikanisihk nâkatêyimisowin

Wâpahta Âcimostâkêwin Pimohcêskanasa
Ka-mêkiyin Têpêyimowin

Ka-mêkiyin Têpêyimowin

Ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas kiskinohtaham pîkiskwêwin âyîtawâyihk kîsôhpikôw nâpêw êkwa otatoskêw ohci Kiskinawâpahtahiwêwin Kânata ohci itamahcihowin kakwêcihkemowin

Wâpahta Âcimostâkêwin Pimohcêskanasa
Pâtos-âyihk Pisiskêyihcikêwin

Pâtos-âyihk Pisiskêyihcikêwin

Ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas kiskinohtaham pîkiskwêwin âyîtawâyihk iskwêw âhkosîwikamik opaminikêw êkwa nâpêw otahkôsiw ka-kakwê âpacihtacik itamahcihowin nâkatohkâtowin app

Wâpahta Âcimostâkêwin Pimohcêskanasa
Ni-itamahcihowin Âcimostâkêwin Pimohcêskanas

Ni-itamahcihowin Âcimostâkêwin Pimohcêskanas

Oma acimostakewin pimoteskanaw ekwanima awa ahkosewkamikohk kayat ayisinew mena maskikweikamkohk kapekiskwetaw

Wâpahta Âcimostâkêwin Pimohcêskanasa
Kah-kihtwam itamahcihowin kakwêcihkêmowina : Nâkatêyimiwêw asici osk-âya otahkosiw

Kah-kihtwam itamahcihowin kakwêcihkêmowina : Nâkatêyimiwêw asici osk-âya otahkosiw

Ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas kiskinohtahikâtêw mihcêhis pîkiskwêwina âyîtawâyihk ohtâwiya osk-âya otahkosiw êkwa mihcêt ayisiyiniwak pîhci miyo-ayâwin nâkatohkâtowin pamihcikêwin

Wâpahta Âcimostâkêwin Pimohcêskanasa
Oma kapekiskwatehk oma pimoteskanaw<br>acimostakewin

Oma kapekiskwatehk oma pimoteskanaw
acimostakewin

Oma acimostakewin pimoteskanaw ekwanima awa ahkosewkamikohk kayat ayisinew mena maskikweikamkohk kapekiskwetaw

Wâpahta Âcimostâkêwin Pimohcêskanasa
Asaymen oma pekiskwatamakan misoweskamihk<br>nitawatawin Kiseyayahk ika kakiskitwaw mana

Asaymen oma pekiskwatamakan misoweskamihk
nitawatawin Kiseyayahk ika kakiskitwaw mana

Oma misoweskamihk nitawatowin tastew ota kawecipekiskwatataw maskikiwenewak mena maskikiskwewak ata oma kakikisketmeyk awa keyteasinew moya kwayask imamitonaytahk, ewankiskisit mana

Wâpahta Âcimostâkêwin Pimohcêskanasa